چشم انداز

فکر، اهداف و حتی رویای شما برای برند و محصول و خدماتتان، جان مایه تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود. به فکر و اهداف شما پر و بال می دهیم، راه رسیدن به آنها را برای شما ترسیم می کنیم، چراغ راه شما خواهیم بود و تا رسیدن به مقصود شما را همراهی می کنیم.

هدف

بارها شعار تبلیغات هزینه نیست، سرمایه گذاری است را شنیده ایم، آیا همه‌ی تبلیغاتی که ما انجام می‌دهیم سرمایه گذاری است؟ در واقعیت، فقط تبلیغات علمی، هدفمند و برنامه ریزی شده و در زمان، مکان و موقعیت مناسب، سرمایه گذاری است. هدف نهایی ما عملیاتی کردن این شعار است. خواه، هدف ترویج برند باشد یا فروش محصول و خدمات و یا حتی رساندن پیام شما به مخاطب.

چرا جغد؟

جغد از دیرباز نماد خرد و دانایی بوده و ویژگی هایی دارد که لازمه‌ی هر مجموعه‌ی تبلیغاتی است. قدرت شنوایی و بینایی بسیار بالا، چشمان بزرگ که حتی در نور کم قادر به دیدن است. علاوه براین پرواز جغد بی صداست و گردش 360 درجه گردنش اشاره به اشراف کامل او بر امور دارد. به همین جهت نام جغد را برای خود برگزیدیم.

استراتژی:

فکر، اهداف و حتی رویای شما برای برند و محصول و خدماتتان، جان مایه تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود. به فکر و اهداف شما پروبال می دهیم. راه رسیدن به آن ها را برای شما ترسیم می کنیم. چراغ راه شما خواهیم بود و تا رسیدن به مقصود شما را همراهی می کنیم.

هدف:

بارها شعر تبلیغات هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است را شنیده ایم. اما سوال اینجاست که آیا همه ی تبلیغاتی را که ما انجام میدهیم سرمایه گذاری است؟

جواب واقعی این است که فقط و فقط تبلیغات هدفمند، علمی و برنامه ریزی شده در زمان و مکان مناسب، سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف نهایی ما عملیاتی کردن این ادعاست. خواه هدف ترویج برند باشد یا فروش محصول و خدمات یا حتی رساندن پبام شما به مخاطب.