مستند تبلیغاتی کارخانه سیمان داراب

کارخانه بزرگ سیمان داراب چگونه باعث کاهش مصرف انرژی در سازوکارهای خود شده است؟دستاوردهای دیگر این شرکت صنعتی قدیمی چه بوده است؟! لطفاتماشای این نمونه مستند تبلیغاتی مفید ساخته شده توسط آژانس جغد را از دست ندهید.